Skip to main content

Zásady ochrany osobních údajů

Pro dobré fungování našeho e-shopu musíme zpracovávat některé vaše osobní údaje. Správcem osobních údajů našeho e-shopu je Vinium a.s., člen koncernu PROSPERITA, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oodíl B, vložka 823, IČ: 46900195, DIČ: CZ46900195, www.vinium.cz, e-mail: vinium@vinium.cz 

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost Vinium a.s.. prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a v souladu s Obchodními podmínkami. Při práci s Vašimi osobními údaji je vždy dodržována zásada zákonnosti, korektnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace údajů, přesnosti, omezení uložení, integrity a důvěrnosti.

Vaše osobní údaje zpracováváme pro následující účely

  1. Vyřízení objednávky
  2. Řešení případných reklamací.
  3. Abychom vám mohli odesílat objednávky a zajistit efektivní vyřešení vašich případných požadavků a reklamací, zpracováváme vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, objednané zboží a jeho cenu.
  4. Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracováváme po dobu trvání záruční doby.
  5. Zlepšení fungování našich webových stránek, vyhodnocení jejich návštěvnosti a za účelem optimalizace marketingových aktivit používáme na svých stránkách cookie soubory. V souladu s ust. Zákona č. 127/2005 Sb. O elektronických komunikacích máte možnost se rozhodnout, zda povolíte cookie soubory na svém zařízení či nikoli

Zasílání newsletteru a obchodních nabídek

Abychom vás mohli informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracováváme vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který nám poskytujete zaškrtnutím políčka při vyplnění registračního formuláře. Tento souhlas můžete kdykoli odvolat.

Nikomu dalšímu osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme.

Přístup, resp. zajištění Vašich údajů je pravidelně prověřováno.

Jak můžete existenci těchto dat ovlivnit?

Po přihlášení do Vašeho uživatelského účtu na e-shopu eshop.vinium.cz můžete tyto údaje editovat či mazat. Nelze z účetních důvodů editovat fakturační údaje. V případě, že chcete Vaši registraci zcela zrušit, stačí v editaci uživatelského účtu použít tlačítko „Odstranit můj uživatelský účet“.

Dále máte právo na kopii Vašich osobních údajů, právo přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení, právo na přenositelnost, právo na námitku. Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů, máte také právo tento souhlas odvolat.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zabezpečeny pomocí technických a organizačních opatření proti ztrátě, přístupu neoprávněných osob, jejich pozměňování, rozšiřování či jinému neoprávněnému zpracování.

U našich zprostředkovatelů vyžadujeme prokázání souladu jejich systémů s nařízením GDPR.

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je platné a účinné od 25. 5. 2018