10.—24. 1. 2019

SOUTĚŽ PENNY

Kup v řetězcích PENNY MARKET jeden 3l BiB
a vyhraj 12 lahví VINIUM Exclusive

Na konci ledna vylosujeme 30 výherců!

pravidlaRegistrovat do soutěže

Registrace do soutěže

Je potřeba vyplnit všechna pole, aby mohl být formulář odeslán a Vy byli zařazeni do soutěže.

Kontaktní údaje
Adresa
Seznámil/a jsem se s pravidly soutěže a souhlasím se zpracováním osobních údajů.

Výhra pro soutěž Penny Market, VINIUM Exclusive

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti VINIUM a.s. s názvem „Kup jeden 3l BIB a vyhraj 12 lahví VINIUM Exlusive“ na území České republiky. Podmínky a pravidla soutěže mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Provozovatelem soutěže je:

VINIUM a.s. se sídlem Hlavní 666, Velké Pavlovice 691 06, Česká republika, IČ: 46900195, DIČ: CZ46900195 (dále jen „provozovatel“)

2. Organizátorem soutěže je provozovatel.

3. Spotřebitelská soutěž „Kup jeden 3l BIB a vyhraj 12 lahví VINIUM Exclusive“ (dále jen “soutěž”)

je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro zákazníky Penny Marketu. Soutěž bude probíhat v termínu od 10. do 24. 1. 2019 včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“).

4. Podmínky účasti:

Soutěž se vztahuje na vína 3l BIB ve variantách bílé, růžové a červené víno z produkce VINIUM a.s., která jsou v prodeji v Penny Marketu na území České republiky (dále jen „soutěžní výrobky“). Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže zakoupí alespoň jednu 3l BIB v Penny Marketu a s kódem účtenky (FIK, BKP, případně číslo účtenky) se zaregistruje na www.vinium.cz/soutez-penny. Účastník musí vyplnit registrační formulář na zmíněné webové stránce a musí si ponechat účtenku od zakoupeného vína. Soutěž je určena pro koncové odběratele – spotřebitele fyzické osoby, není určena pro právnické osoby. Soutěžící, který nenaplní výše uvedené podmínky, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru.

5. Způsob registrace a vyplnění soutěžních náležitostí:

Zákazník se do soutěže registruje a vyplňuje potřebné náležitosti na www.vinium.cz/soutez-penny.
Pro zařazení do soutěže je povinen soutěžící v rámci registrace vyplnit následující údaje:
KONTAKT – jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, bydliště
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – kód účtenky (FIK, BKP, případně číslo účtenky)

6. Výhry a vydání výher:

Soutěží se o 12 lahví vín z řady VINIUM Exclusive, celkem bude vylosováno 30 výherců. Výherci budou losováni na konci měsíce ledna 2019. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím telefonu nebo e-mailu uvedeného při registraci. V případě, že se nebude možné s výhercem po dobu 3 dnů od losování spojit, bude vylosován náhradní výherce. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti VINIUM a.s., jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. a čl. 12 až 22 nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn užít v souladu s § 81 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele a všech spolupracujících osob, a osoby jím blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. Realizace spotřebitelské soutěže podle výše uvedených podmínek se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže nebo z jeho pověření prodejce Penny Market. Tyto pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže „Kup jeden 3l BIB a vyhraj 12 lahví VINIUM Exclusive“. Úplná pravidla jsou k dispozici na webové adrese provozovatele www.vinium.cz/soutez-penny. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

Příspěvky v zápisníku

Foto ke článku 4, svařák, červené víno, bílé víno, VINIUM

Svařák

Od | Víno a jídlo
Venku nám začíná to pravé podzimní počasí a je potřeba se pořádně zahřát. V tom nám může pomoct voňavý svařák, který nás zahřeje, a ještě k tomu zalahodí našim chuťovým...
Přečíst celé

Ročně vyrobíme až 6 milionů litrů vína

Více informací

Vyrábíme víno pro Vás tak, jako bychom ho vyráběli pro naše blízké

Prohlédnout si naše vínaNakoupit v e-shopu