Skip to main content

11.—25. 4. 2019

SOUTĚŽ PENNY

Kup v řetězcích PENNY Market jeden 3l BiB
a vyhraj 12 lahví VINIUM Exclusive

Na konci dubna vylosujeme 30 výherců!

pravidlaRegistrovat do soutěže

Registrace do soutěže

Registrace do soutěže byla ukončena. Děkujeme všem zúčastněným.

Výherci soutěže (11.–25. 4. 2019)

 1. Zuzana Brnova, Hroznová Lhota
 2. Jan Hýzl, Rousínov
 3. Martina Kohútová, Velká nad Veličkou
 4. Zuzana Koutenská, Plzeň 6
 5. Zlatuše Ďurčeková ,Choustníkovo Hradiště
 6. Sitaru Narcis, Praha
 7. Jiří Gregor, Praha 9
 8. Jana Burešová, Bakov nad Jizerou
 9. Pavla Holakovská, Štětí
 10. Kamila Holdova, Bakoc nad Jizerou
 11. Marek Plecitý, Praha 10
 12. Lydia Švábová, Česká Kamenice
 13. Richard Valenta, Vestec
 14. Ivanka Zboranová, Praha 4
 15. Eva Melichová, Turnov
 16. Jiří Beckel, Duchcov
 17. Dana Šimrová, Jirkov
 18. Ivana Vávrová, Lysá nad Labem
 19. Jiřina Fraňková, České Budějovice
 20. Petra Procházková, Ostrava
 21. Zlata Vítová, Bohumín-Záblatí
 22. Ladislav Svoboda, Třinec
 23. Alena Glabazňová, Opava – Malé Hoštice
 24. Anna Chrapková, Pražmo
 25. Lenka Nováková, Ostrava-Bělský Les
 26. Ján Furda, Opava 5
 27. Petr Ptáček, Kopřivnice
 28. Roman Čermák, Batelov
 29. Luboš Suchna, Havlíčkův Brod
 30. Roman Sázavský, Náměšť nad Oslavou

Gratulujeme

Výhra pro soutěž Penny Market, VINIUM Exclusive

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 1. termínu soutěže a gratulujeme výhercům.

Pravidla spotřebitelské soutěže

PRAVIDLA SPOTŘEBITELSKÉ SOUTĚŽE

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti VINIUM a.s. s názvem „Kup jeden 3l BiB a vyhraj 12 lahví VINIUM Exclusive“ na území České republiky. Podmínky a pravidla soutěže mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Provozovatelem soutěže je:

VINIUM a.s. se sídlem Hlavní 666, Velké Pavlovice 691 06, Česká republika, IČ: 46900195, DIČ: CZ46900195 (dále jen „provozovatel“)

2. Organizátorem soutěže je provozovatel.

3. Spotřebitelská soutěž „Kup jeden 3l BIB a vyhraj 12 lahví VINIUM Exclusive“ (dále jen „soutěž“)

je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro zákazníky Penny Marketu. Soutěž bude probíhat v termínu od 11. do 25. 4. 2019 včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“).

4. Podmínky účasti:

Soutěž se vztahuje na vína 3l BiB ve variantách bílé, růžové a červené víno z produkce VINIUM a.s., která jsou v prodeji v Penny Marketu na území České republiky (dále jen „soutěžní výrobky“). Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže zakoupí alespoň jednu 3l BiB v Penny Marketu a s kódem účtenky (FIK, BKP, případně číslo účtenky) se zaregistruje na www.vinium.cz/soutez-penny. Účastník musí vyplnit registrační formulář na zmíněné webové stránce a musí si ponechat účtenku od zakoupeného vína. Soutěž je určena pro koncové odběratele – spotřebitele fyzické osoby, není určena pro právnické osoby. Soutěžící, který nenaplní výše uvedené podmínky, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru.

5. Způsob registrace a vyplnění soutěžních náležitostí:

Zákazník se do soutěže registruje a vyplňuje potřebné náležitosti na www.vinium.cz/soutez-penny.
Pro zařazení do soutěže je povinen soutěžící v rámci registrace vyplnit následující údaje:
KONTAKT – jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, bydliště
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – kód účtenky (FIK, BKP, případně číslo účtenky)

6. Výhry a vydání výher:

Soutěží se o 12 lahví vín z řady VINIUM Exclusive, celkem bude vylosováno 30 výherců. Výherci budou losováni na konci měsíce dubna 2019. Výherce bude informován o výhře prostřednictvím telefonu nebo e-mailu uvedeného při registraci. V případě, že se nebude možné s výhercem po dobu 3 dnů od losování spojit, bude vylosován náhradní výherce. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika a závazky související s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána a nemá nárok výhru reklamovat. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Vyhodnocení a vyhlášení soutěže provádí provozovatel. Provozovatel soutěže si vyhrazuje právo na změnu výher, jakož i na případnou změnu pravidel v průběhu soutěže. Jakékoliv vymáhání výher nebo účasti v soutěži právní cestou je vyloučeno. V případě sporu či nejasností náleží právo rozhodování provozovateli soutěže.

7. Zpracování osobních údajů

Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti VINIUM a.s., jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. a čl. 12 až 22 nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn užít v souladu s § 81 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. Všeobecná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru. Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele a všech spolupracujících osob, a osoby jím blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry. Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher. Realizace spotřebitelské soutěže podle výše uvedených podmínek se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže nebo z jeho pověření prodejce Penny Market. Tyto pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže „Kup jeden 3l BiB a vyhraj 12 lahví VINIUM Exclusive“. Úplná pravidla jsou k dispozici na webové adrese provozovatele www.vinium.cz/soutez-penny. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

Výherci 1. termínu soutěže (10.–24. 1. 2019)

 1. Jaroslav Zelenka, Bezdědovice p. Blatná
 2. Tomáš Ondrášek, Most
 3. Marta Honzková, Ludgeřovice
 4. Alena Palová, Bruntál
 5. Milan Hvězda, Praha 4
 6. David Ambroz, Zlín
 7. Hana Saifertová, Louny
 8. Marie Pařízková, Jíloviště, Praha – západ
 9. Milena Vlčková, Sedlčany
 10. Radka Rybnikářová, Rousínov
 11. Olga Průšová, Kladno
 12. Marie Halíčková, Hroznová Lhota
 13. Margita Kaločaiová, Rožmitál na Šumavě
 14. Eva Málková, Ústí nad Orlicí
 15. Jaroslav Beránek, Ledeč nad Sázavou
 16. Lukáš Karkoška, Petřvald
 17. Vladimír Kosina, Libochovice
 18. Stanislav Čihovský, Týn nad Vltavou
 19. Barbora Kocmanová, Praha 9 – Letňany
 20. Vladimír Dostál, Praha 1
 21. Lenka Kropáčková, Ostrov
 22. Jan Vachoušek, Plzeň
 23. Renáta Kubištová, Plzeň
 24. Slavomíra Musilová, Tišnov
 25. Jaroslav Váchal, Úvaly
 26. Zdeňka Prymusová, Ostrava
 27. Jana Kopejtková, Kraslice
 28. Zdeněk Jirout, Chrudim
 29. Gabriela Vrátná, Tachov
 30. Dagmar Dunajová, Prachatice

Příspěvky v zápisníku

Ročně vyrobíme až 6 milionů litrů vína

Více informací

Vyrábíme víno pro Vás tak, jako bychom ho vyráběli pro naše blízké

Prohlédnout si naše vína Nakoupit v e-shopu