Vyhraj Degustaci

Každý soutěžící, který zakoupí jednu lahev VINIUM a zaregistruje se s účtenkou na této stránce, získává voucher na exkurzi s degustací pro dvě osoby ve Velkých Pavlovicích. (Účtenku je potřeba uschovat.)

Soutěž bude probíhat v termínu od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019.

Soutěžní krček – Vyhraj degustaci 2018
ROČNÍ VÝHRA

12× Víno na celý rok
(12 kartonů vína VINIUM pro každého výherce)

Hlavní roční výhry budou losovány v červenci 2019.

MĚSÍČNÍ VÝHRY

1× degustare pro 15 osob
(v místě určeném výhercem)

1× tři kartony vína VINIUM

1× jeden karton vína VINIUM

Měsíční výhry budou losovány každý měsíc do konce soutěže.

Každý soutěžící, který se zaregistruje do soutěže získává možnost prohlídky s degustací ve VINIUM Velké Pavlovice. Termíny prohlídek budou vypsány po novém roce. O termínech a možné registraci na prohlídky budou soutěžící informování e-mailem a na webových stránkách.

Prohlídky s degustací – Registrace

Pravidla soutěže v .PDF

Registrace do soutěže byla ukončena.

Registrace na prohlídky

Pravidla soutěže

Tento materiál je jediným dokumentem, který závazně, úplně a jasně upravuje pravidla a podmínky spotřebitelské soutěže společnosti VINIUM a.s. s názvem „VYHRAJ DEGUSTACI PRO SVÉ PŘÁTELE“ na území České republiky. Podmínky a pravidla soutěže mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu.

1. Provozovatelem soutěže je:
VINIUM a.s.
se sídlem Hlavní 666, 691 06 Velké Pavlovice, Česká republika
IČ: 46900195, DIČ: CZ46900195 (dále jen „provozovatel“).

2. Organizátorem soutěže je provozovatel.

3. Spotřebitelská soutěž „VYHRAJ DEGUSTACI PRO SVÉ PŘÁTELE“ (dále jen “soutěž”) je spotřebitelská soutěž, kterou provozovatel připravil jako benefit pro své zákazníky. Soutěž bude probíhat v termínu od 1.9.2018 do 30.6.2019 včetně na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“).

4. Podmínky účasti:
Soutěž se vztahuje na veškerá vína z produkce společnosti VINIUM a.s., která jsou v prodeji v maloobchodní síti na území České republiky (dále jen „soutěžní výrobky“). Vztahuje se také na vína nakoupená přes e-shop vinium.cz.
Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území ČR, která v době konání soutěže zakoupí minimálně 1 soutěžní výrobek a provede řádnou registraci dle podmínek uvedených níže na webových stránkách provozovatele – www.vinium.cz/soutez.
Soutěž je určena pro koncové odběratele – spotřebitele, není určena pro právnické osoby ani zákazníky odebírající soutěžní výrobky z velkoobchodních sítí.
Tato skutečnost bude kontrolována prostřednictvím účtenky, kterou se bude účastník soutěže prokazovat při vydání výhry. Soutěžící, který nenaplní výše uvedené podmínky, bude ze soutěže vyloučen bez nároku na výhru.
Z předání cen a z degustací budou pořizovány fotografie a video záznamy, které budou následně používány k reklamním účelům společnosti VINIUM a.s. a k propagaci jejich produktů. Účastí v soutěži s tímto účastník vyjadřuje svůj souhlas.

5. Způsob registrace a vyplnění soutěžních náležitostí:
Zákazník se do soutěže registruje a vyplňuje potřebné náležitosti na www.vinium.cz/soutez.
Pro zařazení do soutěže a získání první ceny je povinen soutěžící v rámci registrace vyplnit následující údaje:
KONTAKT – jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, bydliště
DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE – kód účtenky (FIK, BKP, případně číslo účtenky), celková cena za víno VINIUM, místo nákupu (název obchodu, například Vinotéka VINIUM), rok narození

6. Výhry a vydání výher
V rámci soutěže je celkem 5 typů odměn:

1) Prohlídku společnosti VINIUM a.s., výrobní linky, tankové haly, starých sklepních prostor + ochutnávku 3 vzorků získá automaticky každý účastník soutěže, který se řádně zaregistroval a splňuje všechny podmínky dané pravidly.
Za každou registraci získává účastník soutěže pouze jeden vstup na prohlídky s ochutnávkou bez ohledu na celkový počet vín nakoupených v rámci jedné účtenky.

Po vypsání termínů prohlídek bude soutěžící informován e-mailem nebo nalezne dané informace k registraci na prohlídky na webových stránkách www.vinium.cz/soutez.
Tuto odměnu lze čerpat v termínu 1. 9. 2018 – 31. 12. 2019 (dle vypsaných termínů). Prohlídku je nutné objednat vždy minimálně týden před vybraným termínem.
Po objednání – rezervaci, přijde objednávajícímu na e-mail uvedený v rámci objednávky potvrzení. Také další pokyny k prohlídce budou zaslány e-mailem.
Podmínkou pro čerpání odměny (vstupu na prohlídky) je předložení e-mailového potvrzení s originálem účtenky.

2) Jeden karton vína VINIUM získá 1 vylosovaný soutěžící každý měsíc. Losování proběhne vždy první týden v měsíci následujícím po soutěžním měsíci. Losovat se bude vždy ze soutěžících zaregistrovaných do soutěže za daný soutěžní měsíc.
V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat a doručit mu výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výher v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

3) Tři kartony vína VINIUM získá 1 vylosovaný soutěžící každý měsíc. Losování proběhne vždy první týden v měsíci následujícím po soutěžním měsíci. Losovat se bude vždy ze soutěžících zaregistrovaných do soutěže za daný soutěžní měsíc.
V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat a doručit mu výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výher v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

4) Hlavní měsíční cenu DEGUSTACI PRO SVÉ PŘÁTELÉ V MÍSTĚ URČENÉM VÝHERCEM získá 1 vylosovaný soutěžící každý měsíc. Losování proběhne vždy první týden v měsíci následujícím po soutěžním měsíci. Losovat se bude vždy ze soutěžících zaregistrovaných do soutěže za daný soutěžní měsíc.
V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat a doručit mu výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výher v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

5) Víno na celý rok (12 kartonů vína VINIUM) získá 12 vylosovaných soutěžících na závěr soutěže. Losování proběhne v červenci 2019. Losovat se bude ze všech soutěžících zaregistrovaných do soutěže.
V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat a doručit mu výhru na jím uvedenou kontaktní adresu, zaniká nárok výherce na získání výhry. Provozovatel není v žádném případě odpovědný za nedoručení výher v případě změny bydliště výherce. Takto nedoručené výhry propadají k následnému použití k dalším propagačním účelům provozovatele soutěže.

7. Zpracování osobních údajů
Účastí v soutěži souhlasí účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen údaje) do databáze společnosti VINIUM a.s., jakožto správce (dále jen společnost), a s jejich následným zpracováním prostřednictvím zpracovatele pro marketingové účely společnosti, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb. a čl. 12 až 22 nařízení EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv správcem se může na společnost obrátit a případně se s podnětem může obrátit i přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7.
Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn užít v souladu s § 81 a následujícími zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění občanského zákoníku, bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení a město v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech organizátora v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy účastníků soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.

8. Všeobecná ustanovení
Provozovatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o všech záležitostech týkajících se této soutěže. Provozovatel je zároveň oprávněn soutěž kdykoliv změnit, zrušit či upravit pravidla. Vymáhání účasti a výher v soutěži soudní cestou je vyloučeno. Při nesplnění podmínek této soutěže ztrácí účastník nárok na výhru.
Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na provozovateli.
Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci a obchodní zástupci provozovatele a všech spolupracujících osob, a osoby jím blízké dle ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem či obchodním zástupcem provozovatele či spolupracujících osob nebo osoba jim blízká, výhra se neodevzdá. Stejně tak se výhra nepředá v případě, že provozovatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
Provozovatel si vyhrazuje právo v případě nutnosti měnit a upravovat pravidla soutěže. Provozovatel bude při těchto změnách zohledňovat zájem účastníků soutěže v maximální možné míře.
Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika, škody a závazky soutěžících a třetích osob souvisejících s účastí v soutěži a získáním výher.
Realizace spotřebitelské soutěže podle výše uvedených podmínek se bude uskutečňovat v souladu s interním předpisem provozovatele. Jakékoli prezentace a vyhlášení ohledně spotřebitelské soutěže je oprávněn poskytovat pouze provozovatel soutěže.
Tyto pravidla soutěže vydal provozovatel jako závazný předpis pro realizaci spotřebitelské soutěže „VYHRAJ DEGUSTACI PRO SVÉ PŘÁTELE“ .
Zkrácená pravidla soutěže jsou k dispozici na visačkách na lahvích vína po dobu konání soutěže. Úplná pravidla jsou k dispozici na webové adrese provozovatele www.vinium.cz/soutez. Všichni účastníci soutěže jsou těmito pravidly vázáni a účastí v soutěži se je zavazují dodržovat.

Ročně vyrobíme až 6 milionů litrů vína

Více informací

Vyrábíme víno pro Vás tak, jako bychom ho vyráběli pro naše blízké

Prohlédnout si naše vínaNakoupit v e-shopu